Jednolite zasady opodatkowania gruntów od 2019 roku

Zapisy dotyczą przede wszystkim gruntów, na których znajdują się
urządzenia do przesyłu lub dystrybucji m.in. płynów, gazów i prądu.

Strona 1 z 11