Orzeczenie o ustanowieniu opieki naprzemiennej niezbędne do otrzymania 500 plus?

 Nie można uznawać, że sprawowanie opieki naprzemiennej nad
dzieckiem występuje zaledwie wtedy, gdy wskazuje na owo sentencja sądowego
orzeczenia.

Strona 1 z 11